תפזורת הפכים בשפה העברית

 

מצא את ההפכים של המלים הרשומות מטה

ל

ק

ח

ר

ו

צ

א

א

א

ז

ר

י

ח

ה

צ

נ

ז

י

ת

ד

מ

א

ו

ש

ר

ב

ע

ד

ר

ה

ק

ק

ר

י

ז

א

מ

ו

מ

ת

ו

ק

ש

ח

ו

ר

נ

ק

י

ה

ח

נ

ק

ח

ד

ש

ו

פ

ט

ה

ו

ר

ק

ב

ו

ה

ו

י

ו

מ

ב

א

ח

ע

ע

ע

ב

ה

ס

ר

ל

ר

ר

ר

ב

מ

ו

ד

כ

ב

ד

י

פ

ו

ק

ט

ר

ק

ר

י

ה

ר

נ

ע

ע

פ

ס

ו

ל

ו

א

ד

י

י

י

ר

א

מ

ל

ה

ג

י

א

ב

ש

י

א

ר

ו

כ

מ

ד

ט

ה

ר

ח

א

ט

ו

מ

ש

מ

א

ל

נ

ו

ר

ע

ת

ש

מ

נ

נ

ה

ו

ט

ו

ב

כ

ח

ק

י

י

ח

ח

כ

מ

כ

כ

מ

ע

ט

נ

ב

ק

ד

ק

מ

ל

ה

ל

כ

ח

ש

ק

ט

ס

ר

ק

ק

מ

ג

ו

ה

צ

כ

 
נתן- מכר-חלש- עצלן- רווה- רשע- מלא- עקשן –ירד- יציב- מועיל- בוגד- מאוחר- יצא- מקומט- עצוב- חף מפשע- סוף- תקין- ישב- דומה- לבן- מנומס- הפסיד- אמיץ - מלוכלך- רחב- אויב- טמא- בא- תפל- מר- שבע- שקיעה- נגד- שנאה- דק- קל- ישן- לילה- מלא- מכוער - בהיר- טיפש- שקוף- אחרון- יבש- אחורה- חלק- פתח- רזה- חושך- חולה- זוכר- לאט- ימין- קצר- רע- הרבה- רעש .

הערה:המלים יכולות להירשם במאונך,מאוזן ואלכסון
 
 
 

0 تعقيبات

تستطيع أن تكون أول من يرسل تعقيب.

 
 

أرسل ردك

 
 
 
*